ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

به نام خدا

به لطف خداوند متعال جلسه اول بازآموزی پوست روز پنج شنبه برگزار گرديد.

برنامه بازآموزی پوست با ده امتياز مدون در دو جلسه پنج شنبه و جمعه برگزارميشود .

در اين برنامه يکصد نفر از پزشکان عمومی کرج با تازه های پوست و درمانهای جديد پوستی آشنا ميگردند.

باز آموزی بعدی انجمن پزشکان عمومی کرج تحت عنوان مدون طب کار با بيست و پنج امتياز مدون اواخر تير ماه سال جاری برگزار خواهد شد. 


گزارش
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

به نام خدا

با لطف خداوند متعال برنامه بازآموزی مدون طب کار انجمن پزشکان عمومی کرج در تاريخ ۳۱/۱/۸۵ و ۱/۲/۸۵ در آمفی تئاتر بيمارستان البرز کرج برگزار گرديد.

در طی اين دو روز اساتيد گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران  برای حدود يکصد نفر از پزشکان عمومی کرج موارد و مباحث لازم را مطرح نمودند.

بازآموزی آينده انجمن پزشکان عمومی کرج در اواخر ارديبهشت و اوائل خرداد ماه امسال تحت عنوان مدون پوست با ظرفيت يکصد نفر برگزارخواهد شد.