بازآموزی
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

به نام خدا

انجمن پزشکان عمومی کرج برگزار میکند:

بازآموزی مدون با ٢٠ امتیاز بازآموزی

زمان: ١۵-١۶ مهر ٨٨

مکان : سالن نظام پزشکی کرج

ثبت نام از تاریخ ۶/٧/٨٨ در دفتر انجمن پزشکان عمومی کرج  تا تکمیل ظرفیت.