پیشنهاد تعرفه استان البرز بر اساس پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کل تا اطلاع ثانوی
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

 

پیشنهاد تعرفه استان البرز

 بر اساس پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کل تا اطلاع ثانوی

 

1.

کارشناس پروانه دار

120000 ریال

2.

کارشناس ارشد  پروانه دار

140000 ریال

3.

پروانه دار PHD

160000 ریال

4.

پزشک عمومی

(برای افراد با سابقه بیش از 15 سال)

160000 ریال

180000 ریال

5.

PHD MD

210000 ریال

6.

متخصص

220000 ریال

7.

فلوشیپ

240000 ریال

8.

متخصص روانپزشکی

270000 ریال

9.

فوق تخصص

270000 ریال

10.

فوق روانپزشک

300000 ریال

11.

ضریب تعرفه داخلی

50000 ریال

12.

ضریب تعرفه بیهوشی

240000 ریال

13.

ضریب تعرفه جراحی

500000 ریال

14.

ضریب تعرفه دندانپزشکی

10000 ریال

15.

ضریب تعرفه فیزیوتراپی

90000 ریال

16.

هتلینگ

2400000 ریال

17.

حق فنی داروخانه

15000 ریال


                                                                 نظام پزشکی کرج بزرگ