روش های ارائه و تسلیم اظهارنامه
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:
روش های ارائه و تسلیم اظهارنامه
1.مراجعه به اداره دارایی
2.مراجعه به پیش خوان های دولت
3.راجعه مستقیم به اینترنت
4.مراجعه به سازمان نظام پزشکی و توسط مشاورین سازمان
همکاران گرامی فقط دو هفته دیگر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرصت دارید .
 برای جلوگیری از ازدحام در پایان ماه هرچه سریعتر اقدام فرمایید .