گزارش
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

به نام خدا

با لطف خداوند متعال برنامه بازآموزی مدون طب کار انجمن پزشکان عمومی کرج در تاريخ ۳۱/۱/۸۵ و ۱/۲/۸۵ در آمفی تئاتر بيمارستان البرز کرج برگزار گرديد.

در طی اين دو روز اساتيد گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران  برای حدود يکصد نفر از پزشکان عمومی کرج موارد و مباحث لازم را مطرح نمودند.

بازآموزی آينده انجمن پزشکان عمومی کرج در اواخر ارديبهشت و اوائل خرداد ماه امسال تحت عنوان مدون پوست با ظرفيت يکصد نفر برگزارخواهد شد.