گزارش جلسه انجمن پزشکان عمومی مورخ 30/7/92
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

ابتدا آقای دکتر ایزدیار با خوش آمد گویی به همکارانی که دعوت انجمن را پذیرفتند ، جلسه را آغاز نمودند .

سپس آقای دکتر شاپوری با ذکر آیاتی از کلام الله مجید به جلسه رسمیت داده و ضمن تشکر از حضور همکاران ، گزارشی از جلسه 11 و 12 مهرماه و خلاصه ای از جلسات صورت گرفته هیات مدیره را ارائه کردند .

-آقای دکتر بیژن بابایی از جلسه هفته ی آینده با مقام معظم رهبری وگسترش طب عمومی ، با حضور وزیر ومعاونین وزارت بهداشت سخنانی را مطرح کردند.

- آقای دکتر ذکر الله شارقی در خواست حمایت بیشتر انجمن پزشکان راارائه کردند.و همچنین در مورد رعایت اتیک پزشکی وحمایت همکاران ورعایت شئونات پزشکی را خواستار شدند .

- آقای دکتر بیژن بابایی در مورد عدم رعایت حقوق همکاران در درمانگاهها صحبت کردند.

- آقای دکتر شارقی در مورد عد م استقبال همکاران از جلسه وملاقات همکاران صحبت کردند.

- پیشنهاد آقای دکتر بابایی برای جلسه ی آینده بحث توانمند سازی را مطرح کردند .

- آقای دکتر امین الله روزدار در مورد ایجاد انگیزه و اینکه گروهی از همکارانی که کاری  خاص در رشته پزشکی کار می کنند .انسجام را مختل می کند و خواستار تعریف طب عمومی و ویژگی های آن شدند .

- آقای دکتر نادر ایزدبین پیشنهاد داشتن ماهیت مستقل و مکان مستقل رادر جلسه ارائه کردند .وعدم وابستگی به سازمان نظام پزشکی .

-آقای دکتر شاپوری داشتن کارگروهها را برای کارهای پیش رو مطرح کردند.

- آقای دکتر هادی متقی عدم داشتن سیاست کلی برای NGO ها را مطرح کردند و پیشنهاد کردند که ترتیبی داده شود که راه پزشکی از انجمن هابگذرد وارزش زمان را در نظر بگیرد .

- دکتر محمد حسن شاپوری در مورد واگذاری اختیارات به انجمن ها توضیح دادند و در مورد فعال شدن وانتخابات جدید انجمن هاصحبت کردند.

-آقای دکتر شاهین فرمانفرمایی در مورد اینکه در نهاد ما تکروی وعدم همگرایی وجود دارد صحبت کردند .و ابراز امید واری از این که همکاران حتمادر جلسات آتی بیشتر شرکت خواهند کرد و در مورد توانمند سازی وتخلفات غیرعلمی که متاسفانه همکاران انجام می دهند صحبت کردند.

- آقای دکتر احسان فخروئیان در مورد اینکه چرا پزشکان عمومی مشارکت کمی دارند وهیئت مدیره جدید چه کاری انجام داده که هنوز همکاران جذب نشده اند صحبت کردند.

-آقای دکتر سلمان حسین زاده عدم انسجام وبرنامه ریزی جلسات را مورد انتقاد قرار دادند اینکه باید یک مورد را مورد توجه قرار دهیم وتا به سرانجام رساندن آن به موضوعات دیگز نپردازیم و خواستار اینکه فقط انتقاد نکنیم وعملاً وارد کار شویم و از امکانات خصی برای تشویق همکاران برای مشارکت استفاده کنیم .

- آقای دکتر نادر ایزدبین بحث تقسیم جلسات جدی و دیداری را مطرح کردند .

- دکتر محمد حسن شاپوری بحث انتخاب سر گروه ها در هر محله وهر منطقه ای را مطرح کردند .

-آقای دکتر بیژن بابایی انتقاد از تابلو پزشکانی که جدیداً فارغ التحصیل شده اند و عدم مراجعه به انجمن وطرح این مسئله که چگونه می توان انجمن را از نظر مالی مستقل کرد صحبت کردند.

_ آقای دکتر حسین علی مهابادی خواستار اختصاص امتیاز باز آموزی به جلسات انجمن شدند .

-آقای دکتر محمد حسن شاپوری در مورد قانونمند شدن تبلیغات و هماهنگ شدن تابلو ها وسر نسخه هاومهرها  صحبت کردند .

-آقای دکتر هادی متقی به رسمیت شناختن  حق وحقوق پزشکان عمومی توضیح دادند .