سمینار بازآموزی " پزشک و قانون "
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

سمینار بازآموزی" پزشک و قانون " توسط اداره کل پزشکی قانونی استان البرز در دانشگاه علوم پزشکی استان البرز ، سالن ابن سینا ، در تاریخ 15/8/92 برای کلیه مشمولین کادر درمان برگزار میگردد .