سمینار یکروزه زایمان فیزیولوژیک
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

سمینار یکروزه زایمان فیزیولوژیک دارای 3 امتیاز بازآموزی جهت متخصصین زنان و
زایمان ، متخصصین بیهوشی ، پزشکان عمومی ، پرستاران و ماماها در تاریخ 19/8/92 ساعت 8 لغایت 14 در دانشگاه علوم پزشکی استان البرز سالن ابن سینا برگزار می
گردد
.