گزارش
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

به نام خدا

در تاريخ جمعه ۱۱/۱۲/۸۵ جلسه شورای هماهنگی انجمنهای پزشکان عمومی سراسر کشور به دعوت انجمن مرکز در تهران برگزار گرديد.

در اين جلسه که با حضور نمايندگان اکثريت انجمنهای فعال سراسر کشور تشکيل شد  ابتدا در مورد انجمن و تعيين اهداف تشکيل شورای هماهنگی بحث شد و در ادامه با حضور آقايان دکتر واعظ مهدوی مشاور وزير بهداشت در مورد پزشک خانواده -دکتر کورانی قائم مقام معاونت سلامت وزارت بهداشت و دکتر طريقت معاون وزير رفاه- بحث در مورد طرح نظام ارجاع و بيمه روستايی که به غلط به عنوان پزشک خانواده به مردم معرفی شده است ادامه پيدا کرد و ضمن بررسی نقائص فراوان اين طرح همکاران از شهرهای مختلف مشکلات ايجاد شده در اثر اجرای اين طرح را عنوان نموده و نظرات خود را درچگونگی حل اين مشکلات به اطلاع بقيه دوستان و نمايندگان دولت رساندند.

در ادامه جلسه مجددا مسائل انجمن پزشکان عمومی و نحوه تشکيل شورای عالی مطرح شد و مقرر گرديد پنج نفر از همکاران اساسنامه اوليه نوشته شده را مورد مطالعه قرار دهند و در اولين فرصت (فروردين ۸۶) آن را به تصويب رسانده و جهت ارائه به جلسه بعدی انجمنهای سراسر کشور آماده نمايند.