آموزش مالیات
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: مالیات

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد پزشکان عمومی

میزان در آمد پزشکان عمومی از سه بخش بیماران بیمه ای – بیماران آزاد و خدمات جانبی مطب تشکیل شده است

درآمد بیماران بیمه ای عبارت است از دریافتی از بیماران به اضافه دریافتی از سازمانهای بیمه که به نحو ذیل محاسبه میگردد:

1-

 (70/100) * 20* پرداختی بیمه ها در کل سال = میزان دریافت شده از بیماران بیمه ای در کل سال 

عدد به دست آمده باید با دریافتی از بیماران آزاد جمع شود

درآمد بیماران آزاد =تعداد هفته های فعال سال(50) *درآمد هفتگی از بیماران آزاد

2-

 در آمد هفتگی از خدمات =تعداد هفته های سال *در آمد هفتگی از خدمات

 

3- از مجموع در آمد سالیانه ویزیت فقط 18% مشمول مالیات میگردد

4- از مجموع در آمد خدمات 30% مشمول مالیات میگردد

5- مجموع این دو ( 18% ویزیت + 30% خدمات) هر عددی شد ،هزینه های آمده در قانون شامل هزینه های درمانی و بیمه های درمانی از آن کسر میگردد

6- عدد مانده درآمد خالص مشمول مالیات میباشد که جهت محاسبه مالیات ابتدا مبلغ معافیت از آن کسر میگردد.( جهت سال 86 این مبلغ 29400000 ریال میباشد)

7- حاصل بدست آمده (معافیت مالیاتی- مبلغ درآمد مشمول مالیات) بر اساس جدولی که در اظهارنامه ها چاپ شده است در ضریب مالیاتی مصوب ضرب میگردد

 تا سقف 30000000  ریال  * 15%

تا سقف 100000000 ریال به ازا مازاد سی میلیون ریال * 20%

 

مثال : کسورات بیمه ای یک پزشک در سال 3000000 ریال

3000000*20*70/100=85714285ریال درآمد بیمه ای

درآمد آزاد65000000 = 50*1300000

مجموع درآمد ویزیت = 150714285 ریال

درآمد مشمول مالیات=150714285*18%= 28128571

 

در آمد تزریقات = 50 * 1000000=50000000 ریال

درآمد مشمول مالیات تزریقات = 50000000*30% =15000000

 کل درآمد مشمول مالیات

       15000000+28128571 =43128571   کسر میشود مبلغ معافیت 29400000 ریال

1۵728571=29400000-43128571

رقم بدست آمده در ضریب مالیاتی ضرب میگردد :

                           ۲۳۵۹۳۱۲=15%*    1۵728571  رقم مالیات این همکار عدد فوق میباشد که به علت نداشتن دفترمالیاتی  باید 40% جریمه به آن اضافه گردد :

                           ۳۳۰۳۰۳۶= 1.4* ۲۳۵۹۳۱۲

 از رقم بدست آمده کسورات بیمه ای کسر میگردد و مابقی باید پرداخت شود و اگر کسورات بالاتر از این مبلغ باشد مابقی باید به مودی بازگردانده شود .

 لازم به ذکر است که اعداد فوق همگی مثال بودند و اگر همکاری تعداد بیماران آزاد و یا خدمات کمتری دارد باید به ممیز مالیاتی خود اطلاع دهد .

                                                                          انجمن پزشکان عمومی کرج