انتخابات نظام پزشکی
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

                                                    به نام خدا

 

            شرکت در انتخابات نظام پزشکی    چرا و به چه علت؟                           

 

                      سخن خود را با استناد به این آیه شریفه آغاز میکنم:

"آن الله لا یغیر ما به قوم حتى یغیروا ما بانفسهم-  سوره رعد، آیه 11"

خداوند تغییری در سرنوشت قومی ایجاد نمیکند تا زمانی که آن قوم خودش تغییری را ایجاد کند .

این آیه دستورالعمل شرکت ما در تمامی مواردی است که میتوان از آن طریق در تعیین سرنوشت خود دخیل بود.

نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی پزشکان مدافع حقوق و تعیین کننده نحوه عملکرد جامعه پزشکی با دیگران است ؛سازمانی است که پزشک باید با تکیه بر دستورات آن در این راه ادامه مسیردهد .اصلا حضور پزشک در این جمع درمانگر نه بواسطه تحصیل صرف رشته پزشک بلکه با استناد به شماره عضویت در این سازمان است.اینکه آیا  نظام پزشکی توانسته است  تکیه گاه مناسبی برای پزشک عمومی  باشد یا نه جای بحث فراوان دارد ، چرا که معتقدم در بعضی مواقع این تکیه گاه نه تنها مناسب پزشکان عمومی نبوده است بلکه بیشتر باعث خستگی مضاعف آنان شده است .

همواره در زمان انتخابات نظام پزشکی و درگیری سازمان با دولت در مورد تعرفه ها به ناگهان همه طرفدار پزشکان عمومی میشوند و سنگ آنان را به سینه میزنند ولی آبها که از آسیاب افتاد همه چیز مانند قبل میشود و پزشک عمومی با داشتن اکثریت در جامعه پزشکی جاده صاف کن اقلیت  موجود میشود و نظام پزشکی نظاره گر این موضوع باقی میماند.

مثالی میزنم: سازمان نظام پزشکی هنوز نتوانسته است در مورد متولی انجام جراحی پردرآمد رینوپلاستی بین سه گروه از جراحان (ترمیمی-فک و صورت –ENT) حکمیت کند چرا که به حق هر سه گروه این کار را بلد هستند و انجام آنرا حق خود میدانند ولی در موارد مشابه که یک طرف قضیه پزشک عمومی باشد، مثل محدودیت های اعمال شده غیر علمی از جانب سازمانهای بیمه گر در حالی که پزشک عمومی خیلی بیشتر از مثال فوق کار را بلد است و آموزش آنراهم به طور کامل دیده است  چیزی جز سکوت از جانب سازمان صنفی خود نمی بینیم . چرا؟

آیا علت غیر از این است که پزشکان عمومی قدر خود رادر این سازمان نمیدانند ؟غیر از این است که نمایندگان پزشکان عمومی در قسمتهای تصمیم گیرنده این سازمان در اقلیت هستند (بر خلاف اکثریت بودن آنها در جامعه پزشکی)

چگونه است که با شکایت یکی از انجمن متخصصین در یکی از شهرستانها مبنی بر ممنوعیت آموزش ساخت داروهای ترکیبی به پزشکان عمومی توسط انجمن (از نظر آنها ) نظام پزشکی آنجا علیه انجمن پزشکان عمومی اعلان جرم میکند و انجمن را به دادستانی نظام پزشکی فرامیخواند ولی در مورد مشابه (جراحی بینی) با وجود اختلاف بین  سه گروه جراحان، سازمان جلسه آشتی کنان برگزار میکند؟ آیا این یک بام و دو هوا نیست؟آیا این نتیجه عدم مشارکت پزشکان عمومی در تصمیم گیری های نظام پزشکی نیست؟

سازمان صنفی ما جهت رفع تبعیض درآمدی پزشکان چه کرده است ؟ کجای دنیا را سراغ دارید که تفاوت درآمد سالیانه پزشکان به میلیارد برسد؟ آیا پزشکان نخبگان جامعه نیستند؟ این درست است که بعضی از پزشکان عمومی جهت  تامین زندگی ساده برای خود و خانواده  خود دچار مشکل باشند وبعضی از همکاران متخصص فقط با چهار سال تفاوت تحصیل درآمد نجومی ماهیانه داشته باشند؟ چرا؟

متاسفانه باید قبول کنیم که پزشکان در تعیین سرنوشت خود فعال عمل نمیکنند ( استناد به آمار رای دهندگان دوره های قبل)و اینکه باید بدانیم اگر پزشکان عمومی خواهان رفع این تبعیض ها باشند باید آستین همت بالا بزنند و با شرکت در انتخابات نظام پزشکی و تعیین افرادی که  جهت حل مشکلات کل جامعه پزشکی قدم برمیدارند جهت رفع مشکلات شغلی خود و بدست آوردن جایگاه هم شان با تعداد پزشکان عمومی در هیات مدیره نظام پزشکی های سراسر کشور قدم اول را در این جهت بردارند.

                                                                                   انشاالله

                                                                            دکتر بیژن بابایی

                                               پزشک عمومی –دبیرانجمن پزشکان عمومی کرج