متن نامه دکتر هویدا به وزیر محترم بهداشت در مورد انتخابات انجمن پزشکان عمومی
ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

آنی

 

خواهر گرامی سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی

وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

سلام علیکم

احتراما ًبه استحضار می رساند مطابق اساسنامه انجمن پزشکان عمومی ، برگزاری انتخابات برعهده هیات مدیره انجمن بود و به منظور ایجاد فرصت برابر برای کلیه کاندیداها ، هیات مدیره با انتخاب افرادی بی طرف بعنوان هیات اجرایی ، جهت برگزاری انتخابات برنامه ریزی کرد.

از آنجاییکه برابر اساسنامه مقرر شده بود تا فقط اعضای انجمن بعنوان رای دهنده در انتخابات شرکت نمایند، لذا هیات اجرایی لیست اعضای انجمن را بر اساس شماره نظام پزشکی آماده نموده بود تا مراجعین با ارائه کارت نظام پزشکی و احراز هویت در صورتیکه جزء لیست اعضاء باشند ، با تکمیل مشخصات و امضاء در لیست جداگانه ای ، کارت ورود به مجمع را  دریافت نموده و سپس با ارائه این کارت به جناب آقای موقری نماینده محترم وزارت بهداشت تعرفه اخذ رای را دریافت و پس از تکمیل مشخصات در بالای تعرفه ، ضمن ارائه آن به صندوق اخذ رای ، قسمت دوم تعرفه را با ذکرنام منتخبین خود به صندوق بیاندازند.

در بدو ورود مراجعین ، بدلیل ازدحام زیاد افرادی که از نقاط مختلف کشور تشریف آورده بودند و به یکباره چندین اتوبوس با هم رسیدند !!! برای ارج نهادن به ایشان و تکریم به ارباب رجوع ، کلیه افراد صرف نظر از عضویت در انجمن و حتی بدون احراز هویت پزشکی وارد سالن شدند تا کم کم جهت دریافت کارت و تعرفه مراجعه نمایند.

در سالن جناب آقای دکتر عامری ، انتخاب هیات رئیسه مجمع را مطابق قانون تجارت و آیین نامه های مرتبط با آن ، طرح نمودند و بدون اخذ رای و با قیام و قعود و کف زدن بعنوان تایید ، افرادی به عنوان هیات رئیسه مجمع تعیین شدند .          (که فیلم آن موجود است) سه ایراد به این موضوع وارد است :

1-  انجمن پزشکان عمومی تابع اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به خود می باشد و استناد به قانون تجارت و آیین نامه های مرتبط با آن وجاهتی ندارد.

2-  هر نوع انتخابات در مجمع باید توسط اعضای آن مجمع صورت بگیرد حال آنکه هیچگونه احراز هویت در خصوص حاضرین در سالن صورت نگرفته بود ، حتی احتمال حضور غیرپزشک نیز در سالن متصور بود .

3-  تعداد حاضرین در سالن مشخص نبود و رای گیری به صورت قیام و قعود صورت گرفت ، بنابراین شبه در خصوص موافقت اکثریت حاضر ، صرفنظراز عضویت در مجمع ، نیز به طور جدی مطرح می باشد.

 

پس از آن هیات رئیسه فوق به جای پرداختن به وظایفی که یک هیات رئیسه قانونی در مجمع باید عهده دار باشد ، محل هیات رئیسه را ترک و وارد حیطه کار اجرا شدند و حتی دو نفر از ایشان در محل صدور کارت مجمع مستقر شدند و با

افزودن 9 لیست به لیست اعضای مجمع و با حذف فرآیند احراز هویت افراد ، کارت مجمع را جهت اخذ تعرفه رای به مراجعین ارائه می نمودند.

با این اوصاف هر چند همه این اتفاقات شبهات قانونی زیادی به همراه داشت ، اما هیات مدیره انجمن و هیات اجرایی منتخب ایشان به منظور حفظ آرامش مجمع و جلوگیری از تنش ها و چالش ها ، اجباراً و با توجه به اظهار نظر اکید آقای دکتر عامری کلیه امور اجرا را  به هیات رئیسه چهارنفره فوق واگذار نمودند.

و نهایتاً پس از اخذ رای ، در زمان شمارش آرا نیز اجازه ورود به هیات اجرایی منتخب هیات مدیره به محل شمارش آرا داده نشد و حتی یکی از اعضای هیات رئیسه فوق بعنوان اعتراض به تخلفات عدیده ، محل را ترک و در روند شمارش آرا و تدوین و امضاء صورتجلسات نیز حاضر نبود.

بر اساس مستندات موجود تعداد 736 نفر پس از ثبت نام و امضاء کارت مجمع دریافت نموده اند و چهار نفرنیز در آخرین لحظه در سالن شمارش آرا و قبل از بازشدن صندوق ، کارت مجمع ایشان توسط هیات رئیسه فوق الذکر صادر و رای دادند.

بنابراین 740 نفر کارت مجمع دریافت نموده اند ، حال آنکه 1109 تعرفه اخذ رای در صندوق شمارش گردیده است ، بنابراین با توجه به آنکه بیش از یک سوم آرای اخذشده دارای ابهام بوده و لیست این رای دهندگان ثبت نگردیده است ، بنابراین آرا کاملاً مخدوش تلقی می گردد.

خواهشمند است با توجه به مراتب فوق الذکر ، نسبت به بررسی موضوع بر اساس مقررات مجمع ، و مستندات موجود ، دستور لازم صادر فرمایید .

 

دکتر حسن هویدا

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران