روز پزشک مبارک
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

روزپزشک بر تمامی سفید پوشان عرصه سلامت مبارک باد

انجمن پرشکان عمومی کرج