نامه به وزیر بهداشت
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

نامه به وزیر بهداشت

سرکارخانم دکتر وحید دستجردی
مقام محترم وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
سلام علیکم

احتراماً باستحضارمی رساند ازطرف جامعه پزشکان عمومی ایران به منظور آگاهی واجرای هرچه بهتر طرح پزشک خانواده ونظام ارجاع درشهرها خصوصاً درکلان شهرها سوالات وپیشنهاداتی مطرح می گردد که ایجاب می نماید پاسخ لازم ازسوی یکی ازکارشناسان محترم مسئول آن وزارت داده شود.
لذا خواهشمنداست دستورفرمایید یک نفرازکارشناسان محترم رابه این انجمن معرفی تاضمن دعوت وحضور درجلسات ونشست های آتی وطرح سوالات وپیشنهادات ونهایتاً استماع نظریات کارشناسانه پاسخ لازم ازسوی این انجمن به همکاران محترم ارائه گردد.
ازخداوند منان سلامتی وموفقیت روزافزون آن جناب را آرزو دارم.


دکتر حسن هویدا
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران