ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

اطلاعيه

انتخابات هيات مديره انجمن پزشکان عمومی کرج در تاريخ جمعه ۲۵/۹/۸۴ برگزار وهمکاران ذيل به عنوان اعضا هيات مدیره جديد انتخاب شدند.

اسامی به ترتيب تعداد آرا:

۱. آقای دکتر طبيب زاده

۲. آقای دکتر متقی

۳.آقای دکتر روزدار

۴. خانم دکتر نيک دهقان

۵.آقای دکتر حسين زاده

۶.آقای دکتر بابائی

۷. آقای دکتر وفائی مهر

همچنين آقايان دکتر غفوری و دکتر سلامتی به عنوان اعضا علی البدل انتخاب شدند.

ضمنا خانم دکتر غفاری به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر مهراد به عنوان  بازرس علی البدل انتخاب شدند.