انتخابات هیات مدیره
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 

در تاریخ جمعه مورخ اول دی ماه 1391 مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن پزشکان عمومی کرج با حضور جناب آقای دکتر هویدا ریاست محترم انجمن پزشکان عمومی ایران و جناب آقای دکتر صفاری برگزار گردید .

در ابتدا پس از تائید به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات شرکت کننده ،با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و خوش آمدگویی توسط جناب آقای دکتر طبیب زاده ریاست انجمن پزشکان عمومی کرج ، آقای دکتر هویدا بیاناتی در خصوص تاریخچه و سیر تکاملی انجمن فرمودند .

گزارش هیات مدیره توسط آقای دکتر روزدار و سپس گزارش بازرس توسط سرکار خانم دکتر غفاری بازرس انجمن ارائه گردید .

پس از ارائه گزارشات کاندیداهای هیات مدیره هریک به مدت 3 دقیقه به معرفی و ارائه برنامه پرداختند و نهایتا رای گیری برای انتخاب اعضا هیات مدیره جدید انجمن انجام شد. شمارش آرا با حضور ناظرین انجمن مرکز انجام و افراد ذیل به ترتیب آرا به عنوان اعضا هیات مدیره جدیدانجمن پرشکان عمومی کرج انتخاب شدند.

آقایان :

1 - دکتر بیژن بابایی

2- دکتر مهرداد مدرسی

 3- دکتر محمد حسن شاپوری

4- دکتر مهدی ایزدیار

5- دکتر سید علی طبیب زاده

6- دکتر نادر ایزدبین

7- دکتر امین الله روزدار

اعضا علی البدل:

1- دکتر شاهین فرمانفرمایی

2- خانم دکتر  فریبا نیک دهقان

بازرس

 سرکار خانم دکتر ملوک غفاری