برگزاری همایش انجمن های پزشکان عمومی ایران

در تاریخ 11 و 12 مهرماه به دعوت انجمن پزشکان عمومی ایران و با حضور ریاست محترم سازمان نظام پزشکی ایران جناب آقای دکتر زالی و معاونین محترم و ریاست انجمن پزشکان عمومی ایران جناب آقای دکتر کامیابی و اعضای محترم شورای عالی و نمایندگان انجمن های عمومی سراسر کشور در همایش دو روزه در تهران شرکت کردند و از کرج آقای دکتر شاپوری ، دکتر ایزدیار ، دکتر بابایی ، دکتر ایزدبین ، دکتر روزدار و دکتر وفایی مهر در این جلسات حاضر شده و حضور فعال در کارگروه های تشکیل شده در رابطه با پزشک خانواده ، توانمندسازی و امور رسانه و نشریات و سایت خبررسانی سازمانی داشتند . در روز دوم همایش جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت در جلسه حاضر و به بررسی مسایل جاری انجمن های پزشکان عمومی پرداختند .

قطع نامه همایش متعاقبا اعلام خواهد شد . همچنین مصوب گردید تا همایش بعدی به
میزبانی انجمن پزشکان عمومی کرج بزرگ در استان البرز - کرج برگزار گردد .

/ 0 نظر / 9 بازدید