برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن پزشکان عمومی کرج

مجمع عمومی سالانه انجمن پزشکان عمومی کرج روز جمعه مورخ 19/7/92 ساعت 10 صبح در سازمان نظام پزشکی کرج برگزار میگردد.

دستور جلسه : گزارش هیات مدیره و بازرس 

/ 0 نظر / 7 بازدید