پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

آنژیوگرافی اورژانس شبانه روزی و بازکردن رگهای کرونر قلب،جدیدترین روش درمان بیمار

مرحله اول طرح انجام آنژیوگرافی و بازکردن رگهای کرونر قلب با بالون و فنر در بیماران سکته قلبی به صورت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید